,

 

:

2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
 
.

,
, ,

:

! ! ! ! ! ! !

===========================================================================

 

20 - :

---------------------------------------------------------------------------

           , , , , : 36

 

===========================================================================

 

! , , , -

~~~~~~~~ - -

         (. ).

 

===========================================================================

, 20- .

===========================================================================

  .   -  492 .│ .   -  589 .│

===========================================================================

 

 

                 

         ---------------------------------------------------------

===========================================================================

 

                                                         

 ---------------                                           ---------------

 ()     │                                │ ()

               │-------------                 -------------│

    │ ()  │                 │ ()  │ 

 ---------------            │        │            ---------------

 ()                  │-----------------│              ()

                   1/2 . │--> <--│ 1/2 .

                       │-----------------│              

 ---------------            │         │            ---------------

 ()     │       │                 │      │ ()

               │-------------                 -------------│

         │ ()                      ()  │ 

 ---------------                                           ---------------

 ()                                                   ()

 

       :  " "  (: .)

 

===========================================================================

 

 

 

===========================================================================

                                         

            11-

                            ( 175 )

---------------------------------------------------------------------------

    No                                   

---------------------------------------------------------------------------

 1    7  .      2967  637  584  608  555  583  (201 - 417 - 783)

 2  197  .      2905  576  576  579  552  622  (171 - 379 - 785)

 3   38  .        2887  577  570  618  518  604  (170 - 377 - 780)

 4  281  .    2829  550  575  604  518  582  (171 - 378 - 760)

 5  480  .       2827  583  587  614  508  535  (162 - 379 - 762)

 6  168  .   2822  564  579  588  512  579  (172 - 370 - 760)

 7  118  .      2817  597  580  564  516  560  (173 - 364 - 760)

 8   22  .      2802  567  584  608  507  536  (182 - 376 - 748)

 9  400  .   2800  555  560  637  497  551  (187 - 384 - 743)

10  161  .      2783  568  572  604  507  532  (181 - 382 - 740)

11  609  .      2768  602  517  626  524  499  (175 - 379 - 738)

12    1  .       2768  523  614  580  500  551  (184 - 373 - 737)

13  111  .       2742  534  534  619  501  554  (178 - 371 - 731)

14  211  .     2735  543  593  568  521  510  (177 - 377 - 727)

15   65  .      2732  570  539  570  508  545  (163 - 376 - 731)

16   19  .     2722  518  553  553  584  514  (177 - 358 - 729)

17  121  .     2721  533  568  573  487  560  (148 - 368 - 735)

18   30  .     2696  483  524  607  538  544  (173 - 384 - 713)

19  130  .     2695  522  554  571  490  558  (170 - 356 - 723)

20    2  .       2689  553  569  568  518  481  (180 - 367 - 714)

21   37  .      2689  502  547  634  489  517  (179 - 368 - 714)

22    9  .      2688  537  540  595  479  537  (164 - 367 - 719)

23  167  .       2685  549  576  556  483  521  (179 - 367 - 713)

24   11  .       2680  508  538  562  548  524  (179 - 362 - 713)

25  492  .      2648  526  519  593  479  531  (169 - 355 - 708)

26   24  .     2552  498  549  595  469  441  (146 - 348 - 686)

27   10  .    2522  485  506  551  482  498  (151 - 343 - 676)

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

===========================================================================

          1 7 -          

          -----------------------------------------------------

===========================================================================

   35   │      35

-------------------------------------│-------------------------------------

   No            │   No       

-------------------------------------│-------------------------------------

 1   7 .     637 47  89 167 │ 1  65 .      23  1  4  6

 2 352 .     603 32  85 162 │ 2 121 .     22  2  2  6

 3 609 .     602 43  82 159 │ 3 513 .    20  1  4  5

 4 118 .     597 42  81 158 │ 4  22 .      19  2  2  5

 5 513 .   591 39  72 160 │ 5 281 .    19  1  3  5

 6 480 .      583 33  79 157 │ 6  10 .    17  2  3  4

 7  38 .       577 30  76 157 │   197 .      17  2  3  4

 8 197 .     576 33  78 155 │ 8  19 .     16  2  2  4

 9 252 .     573 39  75 153 │    37 .      16  2  2  4

10  65 .     570 34  86 150 │10   7 .      16  1  3  4

11 161 .     568 35  80 151 │     9 .      16  1  3  4

12  22 .     567 38  76 151 │12   2 .       15  1  2  4

13 168 .  564 40  77 149 │   118 .      15  1  2  4

14 400 .  555 42  78 145 │   167 .       15  1  2  4

15   2 .      553 44  80 143 │   211 .     15  1  2  4

16 281 .   550 27  76 149 │16  24 .     14  1  1  4

17 167 .      549 36  72 147 │    38 .        14  1  1  4

18 211 .    543 35  73 145 │   352 .      14  1  1  4

19   9 .     537 37  71 143 │   480 .       14  1  1  4

20 111 .      534 32  76 142 │20 168 .   13  0  1  4

21 121 .    533 28  70 145 │   252 .      13  0  1  4

22 492 .     526 33  64 143 │22 130 .     13  2  2  3

23   1 .      523 35  68 140 │23 492 .      12  1  2  3

24 130 .    522 33  66 141 │24   1 .       11  1  1  3

25  19 .    518 32  60 142 │    11 .       11  1  1  3

26  11 .      508 38  71 133 │   111 .       11  1  1  3

27  37 .     502 30  64 136 │27  30 .     10  0  1  3

28  24 .    498 30  69 133 │   609 .      10  0  1  3

29  10 .   485 29  60 132 │29 161 .       9  0  0  3

30  30 .    483 27  66 130 │   400 .    9  0  0  3

 

---------------------------------------------------------------------------

35 :  0:0, 1:1, 2:1, 6:1, 0:0, 2:4, 2:0, 3:0, 1:2

---------------------------------------------------------------------------

 

     ================================================================

     │                               │

     │             ----------- ( ) -----------            │

     ================================================================

     │       33   34   35   36   :│

     ----------------------------------------------------------------

     │                                                              │

     │    (161) .    21( 5), 16( 2),  9(29),   (  )        │

     │                                                              │

     │    ( 11) .     19(18),  8(21), 11(24),   (  )        │

     │                                                              │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                           │

     ----------------------------------------------------------------

     │        1/16 ──> 17-20 ;    1/ 4  ──> 25-28 ;         │

     │        1/ 8 ──> 21-24 ;    1/ 2  ──> 29-32 ;         │

     │                    ──> 33-36 .                     │

     ================================================================

 

===========================================================================

                      

                         3- (25-35 )

---------------------------------------------------------------------------

   No            │   No           

---------------------------------------------------------------------------

 1 352 .     191  9  26  52 │16 281 .   171 10  23  46

 2 480 .      187  7  27  51 │17 111 .      171 13  26  44

 3  65 .     186 12  30  48 │18  24 .    170 12  23  45

 4 161 .     185 12  26  49 │19 211 .    169 11  23  45

 5   7 .     184 12  25  49 │20  22 .     166  9  22  45

 6 197 .     184 10  27  49 │21   1 .      166 12  22  44

 7  38 .       182  9  26  49 │22  19 .    165 10  20  45

 8 513 .   180 13  23  48 │23  37 .     162 10  23  43

 9 252 .     179 14  24  47 │24  10 .   159 10  20  43

10 492 .     178 11  23  48 │25 167 .      159 11  22  42

11 118 .     178 11  26  47 │26  11 .      158 14  21  41

12 168 .  176 14  24  46 │27 121 .    157  6  19  44

13 400 .  174 12  24  46 │28  30 .    156  8  22  42

14   9 .     173 15  26  44 │29   2 .      152 12  23  39

15 609 .     172 12  22  46 │30 130 .    147  8  19  40

---------------------------------------------------------------------------

 

===========================================================================

                            │            

                      │  

                 ( 34 )                 │    ( 35 )

------------------------------------------------- │ -----------------------

                 -           │    

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.         18  4 12 56-40 58  .    │   7 .     167

 2.     16 10  8 56-44 58  .   │ 352 .     162

 3.    14 13  7 50-37 55  .   │ 513 .   160

 4.          14 12  8 53-38 54  .   │ 609 .     159

 5.     16  6 12 54-44 54  .   │ 118 .     158

 6.        15  7 12 62-54 52  . │  38 .       157

 7.   14  8 12 58-63 50  .    │ 480 .      157

 8.       13  7 14 47-45 46  .   │ 197 .     155

 9.    13  7 14 53-61 46  .   │ 252 .     153

10.       11 12 11 51-44 45  .     │  22 .     151

11.       12  9 13 42-47 45  .   │ 161 .     151

12.      12  8 14 46-40 44  .│  65 .     150

13.       13  5 16 56-65 44  .│ 168 .  149

14.      12  5 17 44-55 41  .    │

15.         11  7 16 43-59 40  .   │ -----------------------

16.           10  8 16 51-59 38  .    │     

17.         9 11 14 53-62 38  .   │ -----------------------

18.        9  9 16 45-63 36  .  │   7 .     47

------------------------------------------------- │   2 .      44

:   │ 609 .     43

~~~~~~~~~~  ,   │ 118 .     42

1-3 . , , │ 400 .  42

.                     │ 168 .  40

------------------------------------------------- │ 252 .     39

                                                  │ 513 .   39

                                                  │  11 .      38

                            │  22 .     38

                      │   9 .     37

                 ( 33 )                 │ 167 .      36

------------------------------------------------- │   1 .      35

                 -           │

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.     18  6  9 59-39 60  .   │   

 2.      17  4 12 60-45 55  .    │ -----------------------

 3.        16  6 11 57-46 54  . │   7 .     89

 4.     15  7 11 68-52 52  .   │  65 .     86

 5.       14  8 11 58-48 50  .  │ 352 .     85

 6.    14  8 11 50-48 50  .  │ 609 .     82

 7.         13  8 12 54-53 47  .    │ 118 .     81

 8.       13  8 12 51-60 47  .  │   2 .      80

 9.          14  3 16 50-54 45  .   │ 161 .     80

10.         9  8 16 46-63 35  .  │ 480 .      79

11.         10  3 20 53-71 33  .  │ 197 .     78

12.         6  9 18 39-66 27  . │ 400 .  78

------------------------------------------------- │ 168 .  77

: -  │  22 .     76

~~~~~~~~~~  .                 │  38 .       76

 

 

===========================================================================

                                             

                   ------------------------------------

===========================================================================

                                              

 1 --------------( 1)                               ( 3)--------------  3

                │-----                             -----│

32 --------------    │(17)                     ( 3)│    -------------- 30

                 │-----                   -----│     

17 --------------(17)│    │                   │    │(14)-------------- 19

     │-----    │                   │    -----│

16 --------------         │( 8)           (22)│         -------------- 14

                  │-----         -----│           

 9 --------------(24)     │    │         │    │     (22)-------------- 11

         │-----    │    │         │    │    -----│

24 --------------    │( 8)│    │         │    │(22)│    -------------- 22

            │-----    │         │    -----│     

25 --------------( 8)│         │         │         │( 6)-------------- 27

        │-----         ││         -----│

 8 --------------              │  <------│              --------------  6

                       │ │               

 5 --------------(28)          │------>  │          (26)--------------  7

         │-----         ││         -----│

28 --------------    │(12)     │     │     (26)│    -------------- 26

         │-----    │         │    -----│     

21 --------------(12)│    │    │         │    │    │(23)-------------- 23

       │-----    │    │         │    │    -----│

12 --------------         │(12)│         │( 2)│         -------------- 10

                     │-----         -----│          

13 --------------(13)     │ 1/2           1/2 │     (15)-------------- 15

      │-----    │                   │    -----│

20 --------------    │( 4)│                   │( 2)│    -------------- 18

               │-----                   -----│

29 --------------( 4)│ 1/4                     1/4 │( 2)-------------- 31

   │-----                             -----│

 4 -------------- 1/8                               1/8 --------------  2

        1/16                                            1/16

                            ------------------

 

           -      ( 0:0, 2:1, 1:4,  :  )

 

===========================================================================

  │  1/16 : 21-23 ;  1/4 : 27-29 ;

            │  1/ 8 : 24-26 ;  1/2 : 30-32 ;

              │               : 33-36 .

===========================================================================

 

 

 

===========================================================================

        1 9 -          

        ---------------------------------------------------------

===========================================================================

   35   │      35

-------------------------------------│-------------------------------------

   No            │   No       

-------------------------------------│-------------------------------------

 1   1 .      614 37  79 166 │ 1 111 .       26  2  3  7

 2 211 .    593 32  81 160 │ 2 197 .      24  3  3  6

 3 480 .      587 28  76 161 │ 3   7 .      24  2  4  6

 4  22 .     584 28  79 159 │ 4   1 .       23  2  3  6

 5   7 .     584 29  84 157 │    38 .        23  2  3  6

 6 118 .     580 33  70 159 │    62 .     23  2  3  6

 7 168 .  579 25  68 162 │   121 .     23  2  3  6

 8 197 .     576 26  73 159 │   400 .   23  2  3  6

 9 167 .      576 31  77 156 │   480 .       23  2  3  6

10 281 .   575 30  77 156 │10 168 .   23  1  4  6

11 161 .     572 30  77 155 │   296 .     23  1  4  6

12  38 .       570 24  69 159 │   297 .      23  1  4  6

13   2 .      569 27  74 156 │13 118 .      22  1  3  6

14 121 .    568 23  71 158 │14 161 .      22  3  4  5

15 400 .  560 32  69 153 │15  11 .       21  3  3  5

16 535 .      559 31  69 153 │16  22 .      21  2  4  5

17 130 .    554 28  64 154 │17  24 .     20  1  1  6

18  19 .    553 30  64 153 │18   2 .       20  0  2  6

19  62 .    553 31  69 151 │   167 .       20  0  2  6

20  24 .    549 25  74 150 │20  19 .     20  2  3  5

21  37 .     547 30  73 148 │21  65 .      19  1  3  5

22 297 .     543 41  73 143 │   609 .      19  1  3  5

23   9 .     540 28  71 147 │23 281 .    19  3  4  4

24 296 .    540 37  71 144 │24 211 .     18  1  2  5

25  65 .     539 28  70 147 │25 492 .      17  0  2  5

26  11 .      538 25  63 150 │26  37 .      17  2  3  4

27 111 .      534 34  62 146 │27   9 .      16  2  2  4

28  30 .    524 31  70 141 │    10 .    16  2  2  4

29 492 .     519 22  65 144 │29 535 .       15  1  2  4

30 609 .     517 19  69 143 │30  30 .     14  0  2  4

31 128 .    513 16  74 141 │   128 .     14  0  2  4

32  10 .   506 18  68 140 │   130 .     14  0  2  4

 

---------------------------------------------------------------------------

35 :  1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:2, 2:1, 2:1

---------------------------------------------------------------------------

 

     ================================================================

     │                           │

     │           ------------- ( ) -------------          │

     ================================================================

     │       33   34   35   36   :│

     ----------------------------------------------------------------

     │                                                              │

     │    (  1) .     17( 4), 18( 9), 23( 4),   (  )        │

     │                                                              │

     │    (161) .    20( 1), 15(16), 22(14),   (  )        │

     │                                                              │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                           │

     ----------------------------------------------------------------

     │        1/16 ──> 17-20 ;    1/ 4  ──> 25-28 ;         │

     │        1/ 8 ──> 21-24 ;    1/ 2  ──> 29-32 ;         │

     │                    ──> 33-36 .                     │

     ================================================================

 

===========================================================================

                      

                         3- (25-35 )

---------------------------------------------------------------------------

   No            │   No           

---------------------------------------------------------------------------

 1  24 .    208  7  27  58 │17  38 .       192  6  21  55

 2 167 .      207  9  27  57 │18  19 .    191  8  21  54

 3 281 .   207 11  31  55 │19 118 .     188  9  20  53

 4   1 .      204 11  25  56 │20 130 .    187  9  22  52

 5 480 .      202  8  26  56 │21  65 .     187 10  24  51

 6 197 .     200 10  25  55 │22 296 .    187 14  23  50

 7 128 .    200  9  29  54 │23 111 .      186 12  21  51

 8 400 .  199 12  22  55 │24  37 .     185 13  28  48

 9  22 .     199  8  26  55 │25 121 .    183  5  19  53

10  30 .    199 15  28  52 │26  10 .   183 10  23  50

11   2 .      198  8  25  55 │27  62 .    180  8  22  50

12 211 .    198 12  27  53 │28 492 .     180  9  24  49

13   9 .     197 12  26  53 │29   7 .     180  8  25  49

14 161 .     195  8  25  54 │30 297 .     177 12  21  48

15 168 .  194  7  22  55 │31  11 .      174  7  17  50

16 535 .      193 11  26  52 │32 609 .     158  4  19  45

---------------------------------------------------------------------------

 

===========================================================================

                          │            

                      │  

                 ( 34 )                 │    ( 35 )

------------------------------------------------- │ -----------------------

                 -           │    

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.          20  9  5 56-29 69  .   │   1 .      166

 2.          15 10  9 52-42 55  .  │ 168 .  162

 3.      14 13  7 43-33 55  .│ 480 .      161

 4.        14 11  9 55-40 53  .    │ 211 .    160

 5.          15  8 11 59-50 53  .  │  22 .     159

 6.        15  7 12 53-45 52  .   │  38 .       159

 7.     13 12  9 43-41 51  .     │ 118 .     159

 8.       13 10 11 54-57 49  .    │ 197 .     159

 9.        13  9 12 43-47 48  .   │ 121 .    158

10.     14  4 16 37-43 46  .   │   7 .     157

11. 12  9 13 50-55 45  .  │   2 .      156

12.      11  8 15 40-49 41  .   │ 167 .      156

13.           9 13 12 42-44 40  .   │ 281 .   156

14.       11  6 17 41-54 39  .    │

15.        9  9 16 52-63 36  .    │ -----------------------

16.         7 14 13 50-53 35  .    │     

17.         10  5 19 42-53 35  .  │ -----------------------

18.        7 11 16 42-56 32  .   │ 297 .     41

------------------------------------------------- │   1 .      37

:   │ 296 .    37

~~~~~~~~~~  ,   │ 111 .      34

1-3 . , , │ 118 .     33

.                     │ 211 .    32

------------------------------------------------- │ 400 .  32

                                                  │  30 .    31

                                                  │  62 .    31

                          │ 167 .      31

                      │ 535 .      31

                 ( 33 )                 │  19 .    30

------------------------------------------------- │  37 .     30

                 -           │

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.          15 13  5 55-38 58  .    │   

 2.          16  7 10 56-40 55  . │ -----------------------

 3.-    15  7 11 60-57 52  .  │   7 .     84

 4.          14  7 12 56-46 49  .   │ 211 .    81

 5.       13 10 10 52-45 49  .  │   1 .      79

 6.         13  8 12 51-50 47  .  │  22 .     79

 7.        12 10 11 57-52 46  .  │ 161 .     77

 8.-1860    11 10 12 47-60 43  .│ 167 .      77

 9.        9 11 13 57-63 38  .   │ 281 .   77

10.         10  8 15 50-59 38  . │ 480 .      76

11.        8 11 14 46-59 35  .   │   2 .      74

12.        8  6 19 51-69 30  .   │  24 .    74

------------------------------------------------- │ 128 .    74

: -  │  37 .     73

~~~~~~~~~~  .                 │ 197 .     73

 

 

===========================================================================

                                            

                  ------------------------------------

===========================================================================

                                                    

 1 --------------( 1)                               ( 3)--------------  3

                │-----                             -----│

32 --------------    │(17)                     ( 3)│    -------------- 30

             │-----                   -----│     

17 --------------(17)│    │                   │    │(19)-------------- 19

        │-----    │                   │    -----│

16 --------------         │( 9)           ( 3)│         -------------- 14

                     │-----         -----│          

 9 --------------( 9)     │    │         │    │     (11)-------------- 11

          │-----    │    │         │    │    -----│

24 --------------    │( 9)│    │         │    │(27)│    -------------- 22

   -1860       │-----    │         │    -----│      -

25 --------------(25)│         │         │         │(27)-------------- 27

         │-----         │    │         -----│

 8 --------------              │  <------│              --------------  6

                     │ │               

 5 --------------( 5)          │------>  │          (26)--------------  7

         │-----         │    │         -----│

28 --------------    │( 5)     │         │     (26)│    -------------- 26

             │-----    │         │    -----│     

21 --------------(12)│    │    │         │    │    │(23)-------------- 23

   . │-----    │    │         │    │    -----│

12 --------------         │( 5)│         │(26)│         -------------- 10

                   │-----         -----│          

13 --------------(20)     │ 1/2           1/2 │     (15)-------------- 15

           │-----    │                   │    -----│

20 --------------    │(20)│                   │( 2)│    -------------- 18

             │-----                   -----│

29 --------------( 4)│ 1/4                     1/4 │( 2)-------------- 31

           │-----                             -----│

 4 -------------- 1/8                               1/8 --------------  2

        1/16                                            1/16

                            ------------------

 

                  -      ( 1:3, 2:0, 1:3,  :  )

 

===========================================================================

  │  1/16 : 21-23 ;  1/4 : 27-29 ;

            │  1/ 8 : 24-26 ;  1/2 : 30-32 ;

              │               : 33-36 .

===========================================================================

 

 

 

===========================================================================

         1 9 -          

         -------------------------------------------------------

===========================================================================

   35   │      35

-------------------------------------│-------------------------------------

   No            │   No       

-------------------------------------│-------------------------------------

 1 400 .  637 38  86 171 │ 1   7 .      26  3  5  6

 2  37 .     634 47  83 168 │ 2 609 .      24  2  4  6

 3 609 .     626 42  83 167 │ 3  38 .        23  1  4  6

 4 111 .      619 46  84 163 │   118 .      23  1  4  6

 5  38 .       618 45  81 164 │   480 .       23  1  4  6

 6 480 .      614 39  83 164 │ 6 197 .      20  2  3  5

 7   7 .     608 39  80 163 │ 7   2 .       19  1  3  5

 8  22 .     608 39  83 162 │    37 .      19  1  3  5

 9  30 .    607 44  83 160 │   111 .       19  1  3  5

10 281 .   604 38  77 163 │   167 .       19  1  3  5

11 161 .     604 39  79 162 │   438 .     19  1  3  5

12 155 .   601 35  80 162 │12  22 .      18  0  3  5

13 438 .    600 39  81 160 │   161 .      18  0  3  5

14   9 .     595 32  71 164 │14  30 .     17  0  2  5

15  24 .    595 43  81 157 │15   1 .       15  1  2  4

16 492 .     593 39  77 159 │     9 .      15  1  2  4

17 168 .  588 43  74 157 │    11 .       15  1  2  4

18   1 .      580 39  73 156 │    19 .     15  1  2  4

19 197 .     579 34  71 158 │    24 .     15  1  2  4

20 121 .    573 33  75 155 │   155 .    15  1  2  4

21 130 .    571 41  77 151 │   281 .    15  1  2  4

22  65 .     570 30  72 156 │22 492 .      15  0  3  4

23   2 .      568 38  71 153 │23  65 .      14  0  2  4

24 211 .    568 41  74 151 │   130 .     14  0  2  4

25 118 .     564 27  63 158 │25 211 .     13  0  1  4

26  11 .      562 41  77 148 │26 121 .     11  1  1  3

27 167 .      556 35  74 149 │27 400 .   11  0  2  3

28  19 .    553 30  70 151 │28  10 .    10  2  2  2

29  10 .   551 37  73 147 │29 168 .    7  0  1  2

 

---------------------------------------------------------------------------

35 :  2:3, 2:1, 2:0, 0:1, 0:3, 1:2, 1:1, 1:4, 1:1

---------------------------------------------------------------------------

 

     ================================================================

     │                             │

     │            ------------ ( ) ------------           │

     ================================================================

     │       33   34   35   36   :│

     ----------------------------------------------------------------

     │                                                              │

     │    ( 38) .      10(18), 15( 8), 23( 3),   (  )        │

     │                                                              │

     │    ( 30) .   15( 5), 11(17), 17(14),   (  )        │

     │                                                              │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                           │

     ----------------------------------------------------------------

     │        1/16 ──> 17-20 ;    1/ 4  ──> 25-28 ;         │

     │        1/ 8 ──> 21-24 ;    1/ 2  ──> 29-32 ;         │

     │                    ──> 33-36 .                     │

     ================================================================

 

===========================================================================

                      

                         3- (25-35 )

---------------------------------------------------------------------------

   No            │   No           

---------------------------------------------------------------------------

 1  37 .     213 15  30  56 │16 492 .     191  8  27  52

 2 609 .     208 13  30  55 │17 168 .  187 15  25  49

 3 400 .  207 12  30  55 │18 281 .   186 10  23  51

 4 480 .      206 13  31  54 │19 155 .   186  9  24  51

 5  30 .    206 16  31  53 │20   1 .      185 11  24  50

 6   7 .     203 12  29  54 │21 161 .     184  7  24  51

 7 111 .      203 15  32  52 │22  10 .   183 13  26  48

 8  38 .       201 16  29  52 │23 118 .     182 12  23  49

 9   2 .      200 16  28  52 │24  11 .      182 13  25  48

10  65 .     198 10  26  54 │25 167 .      179 12  26  47

11 211 .    197 15  26  52 │26   9 .     178  8  20  50

12 438 .    194 11  24  53 │27  24 .    175  7  21  49

13 197 .     193 12  25  52 │28  19 .    169  8  20  47

14  22 .     192 11  25  52 │29 121 .    168  7  20  47

15 130 .    192 16  29  49 │

---------------------------------------------------------------------------

 

===========================================================================

                           │            

                      │  

                 ( 34 )                 │    ( 35 )

------------------------------------------------- │ -----------------------

                 -           │    

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1. 18  5 11 47-31 59  .│ 400 .  171

 2.     16 11  7 54-44 59  .  │  37 .     168

 3.     14 12  8 54-43 54  .    │ 609 .     167

 4.      16  6 12 49-43 54  .    │   9 .     164

 5.       14 10 10 48-43 52  .  │  38 .       164

 6.       14  9 11 49-38 51   .     │ 480 .      164

 7.       12 14  8 47-41 50  . │   7 .     163

 8.          13 11 10 46-41 50  .   │ 111 .      163

 9.        14  6 14 53-54 48  .  │ 281 .   163

10.      13  9 12 38-40 48  .   │  22 .     162

11.        13  7 14 50-53 46  .  │ 155 .   162

12. -       14  4 16 46-50 46  .    │ 161 .     162

13.        13  7 14 40-47 46  .    │  30 .    160

14.          11  9 14 56-54 42  .   │

15.         10  9 15 36-52 39  .   │ -----------------------

16.           9  9 16 48-54 36  .   │     

17.      9  6 19 49-64 33  .   │ -----------------------

18.          8  6 20 32-50 30  .   │  37 .     47

------------------------------------------------- │ 111 .      46

:   │  38 .       45

~~~~~~~~~~  ,   │  30 .    44

1-3 . , , │  24 .    43

.                     │ 168 .  43

------------------------------------------------- │ 609 .     42

                                                  │  11 .      41

                                                  │ 130 .    41

                           │ 211 .    41

                      │   1 .      39

                 ( 33 )                 │   7 .     39

------------------------------------------------- │  22 .     39

                 -           │

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.         17  7  9 67-43 58  .│    

 2.        16  7 10 51-40 55  .    │ -----------------------

 3.      16  5 12 54-46 53  .   │ 400 .  86

 4.       16  3 14 57-63 51  . │ 111 .      84

 5.       14  8 11 55-48 50  . │  22 .     83

 6.     13  9 11 54-54 48  .   │  30 .    83

 7.        14  5 14 48-44 47  .    │  37 .     83

 8.         12  8 13 55-50 44  .  │ 480 .      83

 9.       12  5 16 50-60 41  .   │ 609 .     83

10.       10  7 16 47-58 37  .  │  24 .    81

11.         9  8 16 47-59 35  .   │  38 .       81

12.           8 10 15 39-59 34  .  │ 438 .    81

------------------------------------------------- │   7 .     80

: -  │ 155 .   80

~~~~~~~~~~  .                 │ 161 .     79

 

 

===========================================================================

                                            

                  ------------------------------------

===========================================================================

                                                

 1 --------------( 1)                               (30)--------------  3

                │-----                             -----│

32 --------------    │( 1)                     (30)│    -------------- 30

              │-----                   -----│     

17 --------------(16)│    │                   │    │(14)-------------- 19

   -     │-----    │                   │    -----│

16 --------------         │( 9)           (30)│         -------------- 14

            │-----         -----│          

 9 --------------( 9)     │    │         │    │     (22)-------------- 11

         │-----    │    │         │    │    -----│

24 --------------    │( 9)│    │         │    │(27)│    -------------- 22

             │-----    │         │    -----│     

25 --------------(25)│         │     │         │(27)-------------- 27

        │-----         ││         -----│

 8 --------------              │  <------│              --------------  6

                       │ │                

 5 --------------( 5)          │------>  │          (26)--------------  7

      │-----         │ │         -----│

28 --------------    │( 5)     │         │     (23)│    -------------- 26

            │-----    │         │    -----│     

21 --------------(12)│    │    │         │    │    │(23)-------------- 23

           │-----    │    │         │    │    -----│

12 --------------         │( 5)│         │( 2)│         -------------- 10

                    │-----         -----│          

13 --------------(20)     │ 1/2           1/2 │     (15)-------------- 15

          │-----    │                   │    -----│

20 --------------    │(20)│                   │( 2)│    -------------- 18

             │-----                   -----│

29 --------------(29)│ 1/4                     1/4 │( 2)-------------- 31

       │-----                             -----│

 4 -------------- 1/8                               1/8 --------------  2

        1/16                                            1/16

                            ------------------

 

          -      ( 1:1, 0:2, 0:2,  :  )

 

===========================================================================

  │  1/16 : 21-23 ;  1/4 : 27-29 ;

            │  1/ 8 : 24-26 ;  1/2 : 30-32 ;

              │               : 33-36 .

===========================================================================

 

 

 

===========================================================================

          1 9 -          

          -----------------------------------------------------

===========================================================================

   35   │      35

-------------------------------------│-------------------------------------

   No            │   No       

-------------------------------------│-------------------------------------

 1  19 .    584 46  88 150 │ 1  38 .        26  1  4  7

 2   7 .     555 45  81 143 │   118 .      26  1  4  7

 3 197 .     552 40  74 146 │ 3 130 .     25  3  4  6

 4  11 .      548 38  78 144 │ 4 121 .     25  2  5  6

 5  30 .    538 29  83 142 │ 5  11 .       24  2  4  6

 6 353 .    526 38  77 137 │ 6  19 .     22  2  2  6

 7 609 .     524 38  78 136 │ 7 161 .      21  1  2  6

 8 211 .    521 31  76 138 │ 8 211 .     20  1  4  5

 9  38 .       518 29  69 140 │ 9 281 .    19  2  2  5

10 281 .   518 37  73 136 │   480 .       19  2  2  5

11   2 .      518 35  75 136 │11 168 .   19  0  4  5

12 155 .   518 36  77 135 │12  22 .      18  1  2  5

13 118 .     516 28  71 139 │   111 .       18  1  2  5

14 168 .  512 30  74 136 │14  30 .     17  1  1  5

15 480 .      508 33  67 136 │   353 .     17  1  1  5

16  65 .     508 42  73 131 │16   1 .       17  0  2  5

17 161 .     507 38  70 133 │     2 .       17  0  2  5

18  22 .     507 43  71 131 │18  10 .    17  2  3  4

19 128 .    506 31  70 135 │    24 .     17  2  3  4

20 111 .      501 35  73 131 │20  65 .      16  2  2  4

21   1 .      500 29  69 134 │   197 .      16  2  2  4

22 400 .  497 36  71 130 │22   9 .      15  1  2  4

23 130 .    490 33  67 130 │    37 .      15  1  2  4

24  37 .     489 40  77 124 │24 167 .       14  1  1  4

25 121 .    487 32  68 129 │   400 .   14  1  1  4

26 167 .      483 41  67 125 │   609 .      14  1  1  4

27  10 .   482 35  72 125 │27 128 .     11  1  1  3

28   9 .     479 31  76 124 │   155 .    11  1  1  3

29 492 .     479 36  74 123 │   492 .      11  1  1  3

30  24 .    469 26  71 124 │30   7 .       9  0  0  3

 

---------------------------------------------------------------------------

35 :  3:2, 2:0, 2:1, 1:4, 1:2, 0:1, 3:2, 0:1, 2:1

---------------------------------------------------------------------------

 

     ================================================================

     │                               │

     │            ----------- ( ) -----------             │

     ================================================================

     │       33   34   35   36   │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                                              │

     │    (197) .    15( 8), 10( 4), 16(20),   (  )        │

     │                                                              │

     │    ( 30) .   11(21),  3(23), 17(14),   (  )        │

     │                                                              │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                           │

     ----------------------------------------------------------------

     │        1/16 ──> 17-20 ;    1/ 4  ──> 25-28 ;         │

     │        1/ 8 ──> 21-24 ;    1/ 2  ──> 29-32 ;         │

     │                    ──> 33-36 .                     │

     ================================================================

 

===========================================================================

                      

                         3- (25-35 )

---------------------------------------------------------------------------

   No            │   No           

---------------------------------------------------------------------------

 1 211 .    187 14  29  48 │16   9 .     159 12  24  41

 2  19 .    177 10  23  48 │17 492 .     157 14  23  40

 3 197 .     176 14  24  46 │18  38 .       156  9  18  43

 4  37 .     175 17  29  43 │19 118 .     156  7  20  43

 5 161 .     171 13  23  45 │20  10 .   156 11  25  40

 6 281 .   168 13  23  44 │21 353 .    154  9  22  41

 7  11 .      168 14  25  43 │22 480 .      153 11  19  41

 8 155 .   166 14  23  43 │23   1 .      151  7  21  41

 9  30 .    164 10  25  43 │24  24 .    150 11  25  38

10 168 .  163 10  24  43 │25  22 .     149 12  20  39

11   2 .      162  9  21  44 │26 400 .  147 11  19  39

12  65 .     162 13  26  41 │27 128 .    146  9  20  39

13 130 .    161  9  20  44 │28 609 .     144 11  19  38

14   7 .     159 10  20  43 │29 111 .      140  7  16  39

15 121 .    159  9  21  43 │30 167 .      138 11  19  36

---------------------------------------------------------------------------

 

===========================================================================

                            │            

                      │  

                 ( 34 )                 │    ( 35 )

------------------------------------------------- │ -----------------------

                 -           │    

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.          19 10  5 69-29 67  .  │  19 .    150

 2.          14 12  8 51-32 54  .   │ 197 .     146

 3.           15  9 10 44-39 54  .   │  11 .      144

 4.         15  8 11 45-43 53  .   │   7 .     143

 5.          13 12  9 42-35 51  .   │  30 .    142

 6.       14  8 12 55-47 50  .  │  38 .       140

 7.         14  6 14 57-66 48  .  │ 118 .     139

 8.         11 14  9 45-41 47  .    │ 211 .    138

 9.         13  7 14 50-45 46  .  │ 353 .    137

10.        12  9 13 44-44 45  .│   2 .      136

11.          12  8 14 46-54 44  .  │ 168 .  136

12.          11 10 13 55-54 43  .   │ 281 .   136

13.        11  9 14 55-63 42  .   │ 480 .      136

14.         11  7 16 45-54 40  .   │

15.     11  6 17 36-46 39  .     │ -----------------------

16.          10  9 15 48-60 39  .   │     

17.         9 10 15 44-64 37  .    │ -----------------------

18.          8 12 14 48-63 36  .│  19 .    46

------------------------------------------------- │   7 .     45

:   │  22 .     43

~~~~~~~~~~  ,   │  65 .     42

1-3 . , , │ 167 .      41

.                     │  37 .     40

------------------------------------------------- │ 197 .     40

                                                  │  11 .      38

                                                  │ 161 .     38

                            │ 353 .    38

                      │ 609 .     38

                 ( 33 )                 │ 281 .   37

------------------------------------------------- │ 155 .   36

                 -           │

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.        18  6  9 59-44 60  .    │   

 2.        18  4 11 55-42 58  . │ -----------------------

 3.-     15  7 11 55-47 52  . │  19 .    88

 4.         14  8 11 59-55 50  .    │  30 .    83

 5.        13 10 10 58-54 49  .   │   7 .     81

 6.           15  3 15 52-60 48  .   │  11 .      78

 7.      12  7 14 59-67 43  .  │ 609 .     78

 8.        13  3 17 54-53 42  . │  37 .     77

 9.        11  8 14 48-56 41  .  │ 155 .   77

10.       12  4 17 55-61 40  .  │ 353 .    77

11.          10  9 14 50-51 39  .    │   9 .     76

12.         9  7 17 48-62 34  .    │ 211 .    76

------------------------------------------------- │   2 .      75

: -  │ 168 .  74

~~~~~~~~~~  .                 │ 197 .     74

 

 

===========================================================================

                                            

                  ------------------------------------

===========================================================================

                                                    

 1 --------------( 1)                               (30)--------------  3

                │-----                             -----│

32 --------------    │( 1)                     (19)│    -------------- 30

                │-----                   -----│     

17 --------------(17)│    │                   │    │(19)-------------- 19

           │-----    │                   │    -----│

16 --------------         │( 1)           (27)│         -------------- 14

                    │-----         -----│          

 9 --------------( 9)     │    │         │    │     (11)-------------- 11

        │-----    │    │         │    │    -----│

24 --------------    │(25)│    │         │    │(27 │    -------------- 22

            │-----    │         │    -----│      

25 --------------(25)│         │         │         │(27)-------------- 27

           │-----         │    │         -----│

 8 --------------              │  <------│              --------------  6

                         │ │               

 5 --------------(28)          │------>  │          (26)--------------  7

           │-----         │     │         -----│

28 --------------    │(12)     │         │     (23)│    -------------- 26

              │-----    │         │    -----│     

21 --------------(12)│    │    │         │    │    │(23)-------------- 23

          │-----    │    │         │    │    -----│

12 --------------         │( 4)│         │(23)│         -------------- 10

                  │-----         -----│          

13 --------------(13)     │ 1/2           1/2 │     (15)-------------- 15

   -   │-----    │                   │    -----│

20 --------------    │( 4)│                   │(15)│    -------------- 18

              │-----                   -----│

29 --------------( 4)│ 1/4                     1/4 │( 2)-------------- 31

           │-----                             -----│

 4 -------------- 1/8                               1/8 --------------  2

        1/16                                            1/16

                            ------------------

 

                 -      ( 0:2, 1:1, 3:1,  :  )

 

===========================================================================

  │  1/16 : 21-23 ;  1/4 : 27-29 ;

            │  1/ 8 : 24-26 ;  1/2 : 30-32 ;

              │                : 33-36 .

===========================================================================

 

 

 

===========================================================================

         1 7 -          

         -------------------------------------------------------

===========================================================================

   35   │      35

-------------------------------------│-------------------------------------

   No            │   No       

-------------------------------------│-------------------------------------

 1 197 .     622 38  83 167 │ 1 281 .    33  6  6  7

 2  38 .       604 42  82 160 │ 2  24 .     30  6  6  6

 3   7 .     583 41  83 153 │ 3 167 .       27  3  6  6

 4 281 .   582 39  75 156 │ 4 492 .      24  2  4  6

 5 513 .   581 38  75 156 │ 5  30 .     24  4  5  5

 6 168 .  579 34  77 156 │ 6   7 .      23  2  3  6

 7 121 .    560 32  84 148 │ 7 197 .      23  1  4  6

 8 118 .     560 43  79 146 │ 8 161 .      22  2  5  5

 9 130 .    558 35  82 147 │   480 .       22  2  5  5

10 111 .      554 31  76 149 │10 609 .      21  2  4  5

11 400 .  551 39  80 144 │11  38 .        21  1  5  5

12   1 .      551 44  84 141 │   118 .      21  1  5  5

13  65 .     545 29  75 147 │13  22 .      20  2  3  5

14  30 .    544 42  82 140 │14 121 .     20  4  4  4

15   9 .     537 36  78 141 │15 513 .    19  1  3  5

16  22 .     536 34  67 145 │16  37 .      18  3  3  4

17 480 .      535 29  74 144 │17  62 .     18  2  4  4

18 161 .     532 39  76 139 │18  65 .      17  1  1  5

19 492 .     531 39  75 139 │19  11 .       17  2  3  4

20  11 .      524 37  73 138 │20 155 .    17  1  4  4

21 155 .   522 32  76 138 │21 400 .   16  2  2  4

22 167 .      521 36  77 136 │22  10 .    15  3  3  3

23  37 .     517 32  71 138 │23 130 .     14  2  3  3

24  19 .    514 39  76 133 │24 111 .       13  0  1  4

25 211 .    510 38  73 133 │25   1 .       13  1  3  3

26 609 .     499 33  67 133 │     2 .       13  1  3  3

27  10 .   498 32  70 132 │   168 .   13  1  3  3

28  62 .    489 34  68 129 │28   9 .      12  1  2  3

29   2 .      481 36  67 126 │29 211 .     11  0  2  3

30  24 .    441 22  53 122 │30  19 .      8  1  1  2

 

---------------------------------------------------------------------------

35 :  1:1, 2:1, 1:2, 0:4, 1:1, 1:2, 1:1, 2:1, 1:0

---------------------------------------------------------------------------

 

     ================================================================

     │                             │

     │            ------------ ( ) ------------           │

     ================================================================

     │       33   34   35   36   :│

     ----------------------------------------------------------------

     │                                                              │

     │    (168) . 16(15), 20( 3), 13(25),   (  )        │

     │                                                              │

     │    (130) .   13(27), 15(15), 14(23),   (  )        │

     │                                                              │

     ----------------------------------------------------------------

     │                                           │

     ----------------------------------------------------------------

     │        1/16 ──> 17-20 ;    1/ 4  ──> 25-28 ;         │

     │        1/ 8 ──> 21-24 ;    1/ 2  ──> 29-32 ;         │

     │                    ──> 33-36 .                     │

     ================================================================

 

===========================================================================

                      

                         3- (25-35 )

---------------------------------------------------------------------------

   No            │   No           

---------------------------------------------------------------------------

 1 197 .     210 10  29  57 │16 118 .     172 10  21  47

 2   7 .     208 16  27  55 │17  62 .    172 12  22  46

 3  38 .       207 11  28  56 │18 400 .  170  9  23  46

 4 513 .   195  9  24  54 │19  11 .      169 10  24  45

 5 492 .     195 14  28  51 │20 161 .     168  9  24  45

 6 281 .   191 13  22  52 │21  65 .     165  7  17  47

 7 168 .  190 11  26  51 │22 609 .     163 10  21  44

 8 111 .      183  5  25  51 │23   9 .     163  9  22  44

 9 121 .    183 10  26  49 │24  37 .     161 10  22  43

10 130 .    180 13  26  47 │25  30 .    161 10  25  42

11  22 .     179 10  22  49 │26 155 .   159 10  20  43

12 167 .      179 11  27  47 │27  10 .   157 10  24  41

13 480 .      177  5  25  49 │28  19 .    146 11  18  39

14  24 .    176 11  24  47 │29 211 .    134  7  16  37

15   1 .      173 11  30  44 │30   2 .      133  7  18  36

---------------------------------------------------------------------------

 

===========================================================================

                           │            

                      │  

                 ( 34 )                 │    ( 35 )

------------------------------------------------- │ -----------------------

                 -           │    

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.         19  5 10 50-34 62  .│ 197 .     167

 2.          17  8  9 54-36 59  .     │  38 .       160

 3.      17  7 10 58-45 58  .    │ 168 .  156

 4.          16  9  9 54-36 57  .   │ 281 .   156

 5.          16  9  9 49-51 57  .   │ 513 .   156

 6.-     17  5 12 47-32 56  .   │   7 .     153

 7.           15  8 11 46-33 53  .   │ 111 .      149

 8.           14  6 14 44-36 48  .   │ 121 .    148

 9.           14  6 14 54-57 48  .    │  65 .     147

10.         13  8 13 40-41 47  .   │ 130 .    147

11.          12  7 15 48-58 43  .    │ 118 .     146

12.          13  3 18 49-59 42  .  │  22 .     145

13.           13  3 18 47-59 42  .    │ 400 .  144

14.          12  5 17 59-61 41  .   │

15.       11  8 15 43-49 41  . │ -----------------------

16.         11  8 15 46-55 41  .  │     

17.          12  4 18 43-58 40  .   │ -----------------------

18.            6  7 21 40-71 25  .  │   1 .      44

------------------------------------------------- │ 118 .     43

:   │  30 .    42

~~~~~~~~~~  ,   │  38 .       42

1-3 . , , │   7 .     41

.                     │  19 .    39

------------------------------------------------- │ 161 .     39

                                                  │ 281 .   39

                                                  │ 400 .  39

                           │ 492 .     39

                      │ 197 .     38

                 ( 33 )                 │ 211 .    38

------------------------------------------------- │ 513 .   38

                 -           │

------------------------------------------------- │ -----------------------

 1.           20  5  8 67-46 65  . │   

 2.          17  7  9 67-54 58  .│ -----------------------

 3.           15  8 10 56-55 53  .   │   1 .      84

 4.          12 10 11 58-56 46  . │ 121 .    84

 5.         13  7 13 50-49 46  .    │   7 .     83

 6.          12  9 12 55-49 45  .  │ 197 .     83

 7.          13  6 14 60-63 45  .   │  30 .    82

 8.         12  7 14 52-60 43  .  │  38 .       82

 9.        10  8 15 58-61 38  .  │ 130 .    82

10.           10  7 16 52-57 37  .  │ 400 .  80

11.          9 10 14 49-57 37  .    │ 118 .     79

12.       10  6 17 46-63 36  . │   9 .     78

------------------------------------------------- │ 167 .      77

: -  │ 168 .  77

~~~~~~~~~~  .                 │  19 .    76

 

 

===========================================================================

                                            

                  ------------------------------------

===========================================================================

                                                     

 1 --------------( 1)                               (30)--------------  3

                │-----                             -----│

32 --------------    │( 1)                     (19)│    -------------- 30

                │-----                   -----│     

17 --------------(17)│    │                   │    │(19)-------------- 19

        │-----    │                   │    -----│

16 --------------         │(25)           (19)│         -------------- 14

                 │-----         -----│          

 9 --------------( 9)     │    │         │    │     (11)-------------- 11

          │-----    │    │         │    │    -----│

24 --------------    │(25)│    │         │    │( 6)│    -------------- 22

              │-----    │         │    -----│     

25 --------------(25)│         │         │         │( 6)-------------- 27

           │-----         │ │         -----│

 8 --------------              │  <------│              --------------  6

                          │ │                

 5 --------------( 5)          │------>  │          ( 7)--------------  7

        │-----         │   │         -----│

28 --------------    │(21)     │         │     (23)│    -------------- 26

                │-----    │         │    -----│     

21 --------------(21)│    │    │         │    │    │(23)-------------- 23

          │-----    │    │         │    │    -----│

12 --------------         │(21)│         │( 2)│         -------------- 10

                      │-----         -----│          

13 --------------(13)     │ 1/2           1/2 │     (15)-------------- 15

            │-----    │                   │    -----│

20 --------------    │(13)│                   │( 2)│    -------------- 18

                 │-----                   -----│

29 --------------(29)│ 1/4                     1/4 │( 2)-------------- 31

   -   │-----                             -----│

 4 -------------- 1/8                               1/8 --------------  2

        1/16                                            1/16

                            ------------------

 

               -      ( 0:2, 1:1, 4:1,  :  )

 

===========================================================================

  │  1/16 : 21-23 ;  1/4 : 27-29 ;

            │  1/ 8 : 24-26 ;  1/2 : 30-32 ;

              │               : 33-36 .

===========================================================================